Програмын нэр:Хөдөө аж ахуй
 
Програмын хувилбар:1.0.24
 
Хөгжүүлэгч:NSO
 
Програмыг ашиглахад доорх суулгацууд суусан байх ёстой:
  WINDOWS 7
  WINDOWS 8 болон 8.1
  WINDOWS 10
 
Суулгах