Name:NZY1
 
Version:1.0.0.55
 
Publisher:
 
Програмыг ашиглахад доорх суулгацууд суусан байх ёстой:
  WINDOWS XP
  WINDOWS 7 болон түүнээс дээш
  WINDOWS 8 болон 8.1
  WINDOWS 10
 
Install
 
ClickOnce and .NET Framework Resources