Мэдээллийн сан


Тухай:
Энэхүү мэдээллийн сан нь Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан болон Мал тооллогын мэдээллийн сангуудаас аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны түвшинд мэдээллүүдийг харах боломжтой юм