Програмын нэр:Улирлын мэдээ
 
Програмын хувилбар:1.2.7
 
Хөгжүүлэгч:NSO
 
Програмыг ашиглахад доорх суулгацууд суусан байх ёстой:
  WINDOWS XP
  WINDOWS 7 болон түүнээс дээш
  WINDOWS 8 болон 8.1
  WINDOWS 10
 
Суулгах
Launch