Name:AY1
 
Version:1.0.1.164
 
Publisher:
 
Программыг ашиглахын тулд доорх суулгацууд суусан байх ёстой:
  WINDOWS 7
  WINDOWS 8 болон 8.1
  WINDOWS 10
Дараах холбоосыг дарж программыг суулгана уу: Install
Дээрх суулгацуудыг суулгасан бол программыг ажиллуулна уу: launch
 
 
ClickOnce and .NET Framework Resources